Wanneer je een shoot bij Salted Photography BOEKT, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.Algemeen
1. Op de gemaakte foto's van Salted Photography zitten auteursrecht. Salted Photography blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s, mits hier andere afspraken over gemaakt zijn.

2.Salted Photography is bekend met de privacy wet en zal geen gegevens van de klant (adres, email, naam en telefoonnummer) aan derden BEKEND MAKEn.


Bewerking
3.Salted photography geeft veel aandacht aan de bewerking van de beelden. Daardoor wordt onder andere de Salted stempel erop gedrukt. Daarom worden geen onbewerkte originele beelden (RAW) geleverd.

4.Het is niet toegestaan om de beelden zelf te bewerken. 


Aansprakelijkheid
5.Salted Photography is niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade die veroorzaakt zijn tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Salted Photography.


Betaling
5.Zodra de foto's online worden door de klant zijn gekozen, stuurt Salted Photography de factuur. De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum aan Salted photography BETAALD TE worden. De klant ontvangt de gekozen beelden, zonder watermerk op hoge resolutie, nadat de factuur betaald is. Wanneer Salted Photography het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd


Klachten
6.Mochten er klachten zijn, dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beelden door Salted Photography zijn ontvangen. Vervolgens wordt er in overleg gekeken naar een passende oplossing. 


Commerciële en zakelijke doeleinden
7.Als je een shoot boekt bij Salted photography geeft de kant toestemming dat de beelden online gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinde, mits voor of tijdens de shoot anders is aangegeven door de klant. 

8.Wanneer Salted photography een beeld naar een ander bedrijf wil doorsturen zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de klant.

9.De klant is verplicht toestemming te vragen aan Salted photography wanneer de klant de beelden door wilt geven aan commerciële (online) bedrijven.


Annulering
10.Wanneer de klant binnen 4 weken voor afgesproken shoot datum de shoot annuleert, heeft Salted photography recht op 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.

11.Wanneer het op het moment van de shoot slecht weer is (regen, extreem koud of sneeuwval) wordt de shoot verzet, in overleg met Salted photography en klant, een nieuwe datum.

12.Ook kan het gebeuren dat de shoot verzet moet worden vanwege ziekte. Dit kan tot uiterlijk 5 uur vooraf gaant aan de shoot tijdstip doorgegeven worden, er wordt altijd een nieuwe datum afgesproken. Mocht de klant geen nieuwe datum willen afspreken, dan wordt het een annulering. 


Naamsvermelding
13.Wanneer de klant beelden online wilt publiceren (Instagram, facebook of andere social media) dient de klant altijd de naamsvermelding of verwijzing naar Salted photography te gebruiken. 

Prijzen
14. Salted photography heeft het recht ten alle tijden prijzen en pakketten te wijzigen.
15. Via de website Salted photography kan je de workshops boeken en direct betalen. De plek is alleen voor jou gereserveerd als er betaald is. Je krijgt automatisch een bevestiging in je mail.

16. Salted photography mag de workshop verzetten bij regen of ziekte. Annuleren word alleen bij uitzonderingen gedaan en dan ontvangt de cursist zijn/haar geld terug. 
De cursist kan de workshop annuleren tot 6 weken voor datum, daarna kan dit niet meer maar kan wel zijn/haar plekje door verkopen aan derden. 

16. Wanneer je een workshop boekt bij salted photography ga je ermee akkoord dat je de informatie die je ontvangt en hoort tijdens een workshop niet doorspeelt naar derden. En dan ook niet binnen een jaar na de workshop zelf een workshop mag geven.


Algemene voorwaarden

WORKSHOPS

© 2018 – 2022 Salted photography


Informatie

Het verhaal

Contact

Collectie